ARTEL Larsen kortreiste apper
Gode naboer/Gode grannar
Hjelp dyra inn i husene sine, tell dem og finn rett antall.
Gode naboer lar barn trene telling og sortering etter
type og størrelse i fire aktiviteter:

-sortere dyr etter type.
-sortere dyr etter størrelse.
-telle dyr i tallområdet 1 - 10.
-finne riktig antall av riktig dyr.

Enkel håndtering av skjermbilder,
passe mengde lyd og trivelige rundeavsluttinger.

© by AL
Produkter
Firma
Mer
Made with
Gode naboer - ARTEL Larsen