ARTEL Larsen kortreiste apper
Katta i sekken
Katta og de andre ordene skal ned i sekkene.

I denne appen trener du klassifisering og sortering
av ord.
Den inneholder 700 ord i 35 grupper.

Vanskegrad settes ved å velge hvor mange sekker du skal sortere, og hvor mange ord som skal i hver sekk. Poengsummen øker med antall sekker og ord, og om du klarer oppgaven innen tidsfristen.

Ordlistene er tilgjengelige for øvelse på hver kategori.

© by AL
Produkter
Firma
Mer
Made with
Katta i sekken - ARTEL Larsen