ARTEL Larsen kortreiste apper
MatteDuell
Vennskapelig duell om raskest regneferdighet.
Slutt på krangling om tur, to kan spille samtidig.
To spillere leker med tall og trener hoderegning samtidig, eller
en spiller alene mot klokka.
Kan tilpasses i tallområde, oppgavetyper og oppgaveform.
Velg problemer som passer til alderstrinnet som spiller.
Fremmer grunnleggende regneferdighet og frigir tanker til
problemløsing framfor basis hoderegning.
© by AL
Produkter
Firma
Mer
Made with