ARTEL Larsen kortreiste apper
OrdRegn
Det regner ord!
Samle ordene i bøtter og lag din egen liste.
Pass opp for sinnaskyene som hindrer deg i jobben.

Lær deg de 500 vanligste ordene på bokmål, nynorsk eller engelsk. Velg mellom store og små bokstaver.

OrdRegn trener helordslesing på en spennende måte, og er et godt verktøy i lese- og skrivetrening.
© by AL
Produkter
Firma
Mer
Made with