ARTEL Larsen kortreiste apper
OrdRotte
OrdRottene har stjålet bokstavene på gjerdet.
Heldigvis viser det på rottene hvilken bokstav de har,
så din oppgave er å skyte rottene med de riktige
bokstavene og få ordet på plass igjen.
Alle ordene du redder får plass i ordlista di, og du får poeng etter hvor mange ord du redder og lengden på ordene.
Trekk siktet over rotta og trykk på hagla for å skyte. Sikt godt, du får minuspoeng for feil bokstaver.
Du kan velge å få ord fra en liste med de 600 mest brukte ordene på norsk, eller en liste med 6000 ord med bøyingsformer.

OrdRotte øver med den korteste listen lesing av 600 høyfrekvente norske ord. Spillet er actionpreget og er et godt redskap i trening på lese- og skriveferdigheter.
© by AL
Produkter
Firma
Mer
Made with