ARTEL Larsen kortreiste apper
OrdSpøkelse
Spøkelset Gustav må reddes!
Finn det skjulte ordet og send spøkelset hjem.
Spillet er en variant av det klassiske "hangman" spillet,
med den forskjellen at det er basert på en ordliste med
de 600 mest brukte ordene i norsk.
Slik utvikles og forsterkes det grunnleggende ordforrådet ved å spille OrdSpøkelse. Du kan også velge å spille med en ordliste på 6000 ord.
Spillet er et godt verktøy i utvikling av lese- og skriveferdighet. En kan også spille fordi det er gøy og fremdeles ha nytte av innholdet.
© by AL
Produkter
Firma
Mer
Made with