ARTEL Larsen kortreiste apper
SlagOrd
- Lesetrening på en ny måte.
- Lær de mest brukte ordene.
- Bokmål - nynorsk - engelsk.
- Store eller små bokstaver (ordbilde).

Fang moldvarpene som har stjålet ordkortene. Dunk rett moldvarp og bygg ordliste med ordene du får.
SlagOrd trener ordgjenkjenning og lesing av høyfrekvente norske og engelske ord. Du kan velge mellom store og små bokstaver, hvor lange ord du vil ha og hvilken ordliste du vil bruke.
SlagOrd er en morsom og spennende måte å trene ord på og vil gir god trening i lesing og gjenkjenning av sentrale ord fra tolydsord til ord med flere stavelser.
© by AL
Produkter
Firma
Mer
Made with